Dejana Talk Show: “Šta je muškarac bez brkova?”, 11/01/2015